Om oss

BRA LIV:

  • er en uavhengig medlemsorganisasjon
  • skal prøve å skape nysgjerrighet rundt eksepsjonelle  pasienthistorier tilsvarende dem som er registeret ved Universitetet i  Tromsø
  • vil sikre at alle får tilgang til informasjon fra dem som selv blir friske av kreft og kroniske sykdommer på egenhånd
  • er talerør for retten til selv å velge den behandlingsformen som man selv opplever hjelper på ens tilhelning og livskvalitet
  • jobber for å styrke kronisk syke og kreftsykes rett til selv å velge behandlingsform
  • Les mer på www.norgesportalen.no
  • Les mer på www.kulturportalen.no